Arama için en az 4 karakter girmelisiniz

1. Giriş

Bu metin, 6698 sayılıKişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 10’uncu maddesi, AydınlatmaYükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar HakkındaTebliğ(“Tebliğ”) ve Çerez UygulamalarıHakkında Rehber (“Rehber”) kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Garanti Ödeme Sistemleri A.Ş (“GÖSAŞ”)’a ait www.garantibbvaodemesistemleri.com internet sitesini (“internet sitesi”) ziyaretiniz sırasında internet sitesi üzerinden işlenecek çerezler hakkında Kanun,Tebliğ, Rehber ile birlikte mevzuata uygun bir biçimde ilgili kişisıfatıyla sizleri bilgilendirmek amacı ile hazırlanmıştır.Ayrıcaişbu metinde sitemizde hangi amaçlarla hangi tür çerezlerin kullanıldığı ve bu çerezleri nasılkontrol edebileceğiniz bilgileri sizlere sunulmuştur.

Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak detaylı bilgiyi https://www.garantibbvaodemesistemleri.com/tr/kvkk linkinden erişebileceğinizi bilgilerinize sunarız.

İnternet sitesindeki çerezler yoluyla verileriniz internet sitemizden en verimli şekilde faydalanabilmeniz ve kullanıcı deneyiminizi geliştirebilmeamacıylaişlenmektedir.

2. Çerez Nedir ve Neden Kullanılmaktadır?

Çerezler, bir internet sitesini ziyaret ettiğinizde bilgisayarınızda (veya akıllı telefonlar ve tabletler gibi internet özellikli diğer cihazlarda) depolanabilecek dosyalar veya bilgi parçacıklarıdır.

Diğer bir tanıma göre ise çerezler, bir internet sayfası ziyaret edildiğindekullanıcılarailişkinbirtakımbilgilerin kullanıcıların terminal cihazlarında depolanmasına izin veren düşük boyutlu zengin metin biçimli text formatlarıdır.

Bir çerez genellikle; alındığı internet sitesinin adını, çerezin “ömrünü” (ör. cihazınızda ne kadar süreyle tutulacağı) ve kendine özgü bir sayısal değeri içerir. Çerezler, tarayıcı oturumunuz sırasında veya internet sitemize yapacağınız bir sonraki ziyaretiniz için eylemlerinizi ve tercih ettiğiniz ayarları kaydeder. İnternet sitelerimizi tekrar ziyaret etmeniz halinde, bu bilgiler sunucuya geri gönderilecektir. Bu sayede bilgisayarınız veya mobil cihazınız otomatik olarak yeniden tanınmaktadır ve örneğin tercih ettiğiniz ayarlar sizin kolaylığınız için otomatik olarak yüklenmektedir..

Ayrıca çerezler; hizmetlerimizi ilgi ve ihtiyaçlarınız doğrultusunda daha iyi bir şekilde özelleştirmekve/veya gelecekte internet sitelerimiz üzerinde gerçekleştireceğiniz faaliyet ve deneyimleri hızlandırmakamacıyla da kullanılabilir.

Çerez Türleri Nelerdir?

Taraflarına göre çerezler:

Birinci Taraf Çerezleri:Kullanıcılarca oluşturularak internet sitesine konulan ve kontrolümüzde olan çerezleri ifade etmektedir.

Üçüncü Taraf Çerezleri: İşbirliği yaptığımız üçüncü taraf firmalar tarafından oluşturulan ve yönetilen çerezler üçüncü taraf çerezleri olarak adlandırılmaktadır.

Saklama süresine göre çerezler:

Oturum Çerezleri: Kullanıcıların sadece tarayıcılarıaçıkken mevcut olan ve tarayıcıkapanınca silinen çerez tipidir.

Kalıcı Çerezler: Kullanıcılarıntarayıcısıkapandıktan sonra belirli bir sona erme tarihine kadar kalıcıolan çerez türüdür. Yeniden web sitesi ziyaret edildiğinde bu çerezler aktif olur ve aynı bilgisayardan yapılan ziyareti tespit edebilmek amacıylakullanılır .

Kullanım amaçlarına göre çerezler

a) Zorunlu Çerezler

Bu çerezler internet sitesinin doğru ve etkin çalışmasınısağlamakamaçlarıyla kesinlikle gerekli olan çerezlerdir. Bu çerezler kaldırılırsa veya engellenirse internet sitesi kısmen veya tamamen belli işlevlerini yitirebilir.

b) İşlevsel Çerezler

Web sitesinde kullanılan kişiselleştirme ve tercihlerin hatırlanması amaçları ile kullanılançerezlerdir. Bu çerezler zorunlu çerezler dışında kalan işlevsellikleri sağlama amacıylakullanılmaktadır.

c) Performans - Analitik Çerezler

İnternet sitelerinde kullanıcılarındavranışlarını analiz etmek amacıyla istatistiki ölçümüne imkân veren çerezlerdir. Bu çerezler, sitenin iyileştirilmesi için sıklıklakullanılmakta olup bu duruma reklamların ilgili kişiler üzerindeki etkisinin ölçümü de dâhildir. İnternet sitesi sahipleri tarafından,ziyarete yönelik ölçüm yapmak, analiz etmek ve tahminde bulunmak ile bir internet sayfasınagötüren en önemli arama motoru anahtar kelimelerini tespit etmek için kullanılabilmektedir.

d) Reklam / Pazarlama Çerezleri

Reklam ve pazarlama amaçlı çerezler ile internet ortamındakullanıcıların çevrim içi hareketleri takip edilerek kişisel ilgi alanları saptanıp bu ilgi alanlarına yönelik internet ortamındakullanıcılara reklam gösterilmesi her durumda aynı reklamların sürekli tekrarlanmasınınengellemesi, reklamların düzgün bir şekilde gösterilmesi sağlanabilmektedir. Bu çerezlerin kullanılmasındaki amaç kullanıcıyageliştirilmiş ve kişisel bir deneyim sunulabilmesidir.

3. Çerezlerin KullanımınıNasıl Kontrol Edebilirim?

Tarayıcınızınayarlarınıdeğiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerinizi kişiselleştirmeimkanına sahipsiniz.

Google Analytics : https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Google Chrome : https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
Internet Explorer : https://support.microsoft.com/en-us/windows/delete-and-manage-cookies-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d
Mozilla Firefox : https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer?redirectslug=Cookies&redirectlocale=en-US
Opera : https://security.opera.com/en/
Safari : https://support.apple.com/tr-tr/guide/safari/sfri11471/mac

4. Çerez Ayarlarınızı Düzenleme

Sitemize ilk defa girdiğinizdekarşınızaçıkan Çerez Yönetim Platformu vasıtası ile çerez tercihlerinizi kaydedebilirsiniz. Çerez Yönetim Platformu’na erişmek ve çerez tercihlerinizi düzenlemek için lütfen tıklayın.

5. Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız Nelerdir?

Kişisel veri sahipleri Kanunun “ilgili kişininhaklarını düzenleyen” 11’inci maddesi kapsamındaaşağıdalisteli haklara sahiptirler:

- Kişisel veri işlenipişlenmediğiniöğrenme,
- Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
- Kişisel verilerin işlenmeamacını ve bunlarınamacına uygun kullanılıpkullanılmadığınıöğrenme,
- Yurt içinde veya yurt dışındakişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
- Kişisel verilerin eksik veya yanlışişlenmişolması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılanişleminkişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
- Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesinigerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılanişleminkişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
- İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,- Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararıngiderilmesini talep etme.Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” hükümlerine göre oluşturulmuş https://www.garantibbvaodemesistemleri.com/tr/kvkk linkinde yer alan “ VII. Veri Güvenliği ve Başvuru Hakkı “ altında yer alan yöntemler doğrultusunda taleplerinizi bize iletebilirsiniz.